LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sơn Ca qua các thời kỳ:

Từ năm 1990 đến 2008 : Cô Nguyễn Thị Miễn Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Cam Tân

Từ năm 2008 đến nay    : Cô Bùi Thị Túy Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sơn Ca