QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

         Xã Cam Tân là xã thuần nông nên trình độ dân trí còn thấp. Tuy nhiên, những năm gần đây được sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể nên tình hình văn hóa xã hội có nhiều bước phát triển, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.
         
       Cam Tân là một xã nghèo, mức sống người dân tương đối thấp.Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sự quan tâm của phụ huynh nên tỷ lệ ra lớp ngày càng tăng, tỷ lệ trẻ học các lớp bán trú tăng nhiều so với năm học trước. Ngoài ra phụ huynh học sinh còn tham gia đóng góp mua sắm đồ dùng, đồ chơi, xây dựng giếng nước; tham gia các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chung của nhà trường… 

        Trường mẫu giáo Sơn Ca nguyên là trường Mẫu giáo dân lập Cam Tân, được thành lập năm 1991. Ngày đầu thành lập, trường có 4 lớp học phân bố tại 4 điểm lẽ với đồ dùng học tập thiếu thốn, tạm bợ. Nhưng với lòng yêu nghề mến trẻ, các giáo viên vẫn kiên trì bám trường, bám lớp. Vượt bao khó khăn vất vả, cô và trò trường mẫu giáo Sơn Ca từng bước di lên và ngày càng trưởng thành. Tháng 8/2011 trường được chuyển sang loại hình công lập với 9 lớp tại 3 điểm trường. Được sự quan tâm của các cấp, nhất là từ khi có đề án Xây dựng phát triển giáo dục mầm non của chính phủ giai đoạn 2006-2015, đề án PCGDMNTNT 2010. Tháng 6/2012 trường Mẫu giáo Sơn Ca đã được đầu tư xây dựng với 2 phòng học tại điểm phụ Xuân Lập.
        Về chất lượng dạy và học: Sau hơn 20 năm thành lập và xây dựng, trường đã không ngừng phát triển ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Nhà trường luôn lấy mục tiêu giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách cho trẻ là mục tiêu hàng đầu. Nhiều năm liên tiếp trường được UBND huyện công nhận Tập thể lao động tiên tiến, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, cơ quan văn hóa.