Thực hiện kế hoạch của trường Mẫu giáo Sơn Ca tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2018-2019 trường Mẫu giáo Sơn Ca nhằm tăng cường sự phối hợp với gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ nhằm đạt kết quả tốt.