- Đại hội chi đoàn nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của chi đoàn trong 1 nhiệm kỳ (mặt mạnh, hạn chế) đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu ra ban chấp hành mới để lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội.

Hình ảnh đại hội Chi đoàn Trường Mẫu giáo Sơn Ca năm học 2018 - 2019
Ban chấp hành Chi đoàn mới ra mắt trước đại hội