Nhằm Giúp trẻ rèn luyện thể lực, tăng cường khả năng vận động, phát huy tốt các tố chất vận động, nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non đối với các độ tuổi. Bên cạnh đó, cũng rèn luyện tính trung thực, tính tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, lòng dũng cảm và khả năng tự lập, tự chủ  cho trẻ, đồng thời hình thành nhận thức và thói quen vận động cần thiết, có lợi cho sức khoẻ ngay từ những năm đầu đời.

Hình ảnh giao lưu của 2 trường MN Sơn Ca và trường MG Họa Mi

 Tạo điều kiện cho các cháu mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp với bạn, với cô. Qua đó phát triển tình cảm xã hội cho các cháu trong trường Mầm non.

Nhà trường tổ chức cho các cháu giao lưu với các bạn ở trường mẫu giáo Họa Mi.

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

* Một số hình ảnh khác