- Thực hiện công văn số 810/PGDĐT ngày 03/12/2018; V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày toàn quốc kháng chiến và 74 năm ngày thành lập QĐNDVN 29 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12).