Ngày 22/12 hàng năm là ngày hội truyền thống của cả dân tộc, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt xã hội chủ nghĩa  Cứ đến ngày này cả nước lại tổ chức rât nhiều hoạt động để kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, tôn vinh những người lính đã chiến đấu, gìn giữ cho độc lập, tự do của Tổ Quốc.Trường Mẫu giáo Sơn Ca tổ chức hoạt động ngoại khóa " Cháu yêu Chú Bộ đội" cho học sinh lớp Mẫu giáo Nhằm tuyên truyền sâu rộng hình ảnh phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”,giáo dục truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội , yêu mến và biết ơn các chú bộ đội.

         Nhằm dạy Cho trẻ biết ý nghĩ của ngày 22/12 hằng năm về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, về các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho lịch sử đấu tranh cách mạng, về truyền thống vẽ vang, chiến công hiểm hách của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.