Thực hiện hướng dẫn số 325/HD-PGDĐT ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục vầ Đào tạo Cam Lâm về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2017-2018 trường Mẫu giáo Sơn Ca đã tổ chức như sau:

           Ngày 22/9/2017, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017– 2018 của trường Mẫu giáo Sơn Ca được long trọng tổ chức. Hội nghị cán bộ công chức viên chức để đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2016 – 2017 đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

          Hội nghị CB CC-VC năm học 2017-2018 được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. 

          Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Cô Bùi Thị Túy - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, và thông qua bản phương hướng kế hoạch nhiệm vụ, chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm học 2017 – 2018.

          Tại hội nghị đã Báo cáo tổng kết thi đua và phát động thi đua năm học mới. Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

          Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Mẫu giáo Sơn Ca năm học 2017 – 2018 đã thành công tốt đẹp./.