Hội thi " Hội khỏe măng non cấp Huyện" năm học 2018 - 2019

Nhằm tăng cường giao lưu học hỏi của các cháu mầm non trên địa bàn toàn huyện và phát triển vận động cho trẻ và tạo sân chơi bổ ích, trí tuệ, thẩm mỹ, thể lục.