- Thực hiện theo hướng dẫn công văn số 560/PGDĐT ngày 17/09/2018; V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non 2018-2019.

- Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường MN Sơn Ca; trường tổ chức hội thi "hội khỏe măng non" cấp trường. Nhằm cho trẻ mạnh dạn tự tin, thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo trong các hoạt động như: Đồng diễn erobic, đá bóng, kéo co, bóng rổ...