- Theo hướng dẫn công văn số 738/ PGDĐT Cam Lâm, ngày 07/11/2018 về việc tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

- Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ "Tôn sư trọng đạo" đó là ngày những học trò nhớ ơn về công ơn dạy dỗ dưỡng dục đến những người thầy người cô của mình.