Sáng ngày 13/02/2022 trường mầm non Sơn Ca  tham gia tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022  tại UBND xã Cam Tân. Nhằm khích lệ, động viên cho các em lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ cao cả thiêng liêng bảo vệ tổ quóc, trường cũng đã chuẩn bị những món quà có ý nghĩa tinh thần để cổ vũ cho các em. Dưới đây là 1 số hình ảnh: